Wybór właściwego pracownika na dane stanowisko jest niezwykle istotny dla działalności firmy. To właśnie od ludzi zależy jej przyszłość, możliwości rozwoju czy reputacja. Dlatego tak ważne jest by podczas procesu rekrutacyjnego, zadaniem wyboru najlepszego kandydata zajęła się osoba, której kompetencje pozwalają na odnalezienie właściwych specjalistów, dotarcie do nich czy ich rzetelną ocenę.

Przedstawione powyżej wnioski to tylko wybrane powody, dla których firmy coraz częściej sięgają po wsparcie doradcy personalnego. W tym materiale odpowiadamy na pytanie na czym polega doradztwo personalne, mówiąc krótko o jego definicji, cechach posiadanych przez doradców personalnych czy usługach oferowanych przez agencje doradztwa personalnego.

Czym jest doradztwo personalne?

Doradztwo personalne to zestaw usług, świadczonych na podstawie znajomości rynku pracy, specyfiki branży Klienta czy metod m.in. pozyskiwania, zatrzymywania i szkolenia pracowników podmiotom, które potrzebują wsparcia w którejkolwiek z wymienionych kompetencji. 

Doradztwo personalne świadczą indywidualni doradcy personalni lub agencje doradztwa personalnego, czy inaczej zawodowego. Jakimi cechami powinien odznaczać się profesjonalny i skuteczny doradca personalny?

Doradztwo personalne to złożony i dynamiczny proces, który sprawnie i z sukcesem przeprowadzić może tylko osoba, która posiada odpowiednie kompetencje, zarówno miękkie (takie jak kreatywność czy umiejętność pracy pod presją czasu), jak i twarde (takie jak wiedza specjalistyczna dotycząca z jednej strony np. technik rekrutacji, a z drugiej szczegółów funkcjonowania branży, do której poszukiwany jest kandydat). Kilka najważniejszych cech, jakie powinien posiadać doradca personalny obejmuje:

 1. komunikatywność,
 2. odporność na presję czasu i stres,
 3. asertywność,
 4. otwartość na ludzi,
 5. podejście proklienckie,
 6. kreatywność.

Te oraz wiele innych kompetencji pozwolą na sukces w rekrutacji, nawet w najbardziej wymagających branżach. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w rekrutacji specjalistycznej do branży IT, nasi specjaliści pozostają do dyspozycji. Szczegóły można sprawdzić tutaj.

Rodzaje usług świadczonych przez agencje doradztwa zawodowego

Agencje doradztwa personalnego mogą dowolnie kształtować zakres swoich kompetencji, istnieją jednak takie, które oferuje niemal każda z nich. Przedstawiamy trzy najważniejsze:

 

 • Wsparcie w procesie rekrutacyjnym. 

 

Doradcy personalnemu można powierzyć część lub całość procesu rekrutacyjnego. Wybrane kompetencje, które można zlecić agencji obejmują m.in. korzystanie z istniejącej bazy kandydatów, dotarcie do tych właściwych czy sprawdzenie ich kompetencji i doświadczenia pod kątem danego stanowiska pracy (np. poprzez wykonanie testu predyspozycji zawodowych czy zbadanie ich zawodowej przeszłości i nabytych kompetencji).

 

 • Usługi doradcze

 

Poza właściwym doborem kandydatów czy przeprowadzeniem procesu ich rekrutacji, doradca zajmuje się także szeregiem działań, mających na celu integrację pracownika z nową firmą po to, by na dłużej związał z nią swoje życie zawodowe. Budowanie bazy solidnych pracowników jest jednym z najważniejszych zadań specjalistów z branży doradztwa zawodowego. W tym celu agencja zajmuje się motywowaniem pracownika, nagradzaniem go czy tworzeniem środowiska, w którym może obok rozwoju zawodowego, skupić się także na rozwoju osobistym.

 

 • Usługi szkoleniowe

 

Agencja doradztwa zawodowego specjalizuje się także w szkoleniu pracowników na każdym szczeblu zatrudnienia. Profesjonalny doradca personalny może m.in. poprowadzić szkolenie pracowników firmy (tzw. in house), zorganizować serię szkoleń z danej tematyki dla wybranych grup pracowniczych czy stworzyć dopasowany do potrzeb danej firmy program szkoleń zewnętrznych.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy lub agencji doradztwa personalnego? 

Kilka najważniejszych powodów obejmuje fakt, że doradca/agencja:

 1. posiada stale poszerzaną bazę kandydatów,
 2. posiada niezbędny know-how np. jak dotrzeć do właściwych kandydatów,
 3. specjalizuje się w oferowanych usługach,
 4. zna branżę od podszewki (dotyczy to zarówno branży HR, jak i branżę Klienta),
 5. posiada przydatne znajomości,
 6. doskonale zna cały proces, ma przygotowane awaryjne plany działania itp.,

Kilka powodów po stronie Klienta obejmuje:

 1. przedsiębiorca czy zarząd może zająć się właściwą działalnością firmy,
 2. nie ma potrzeby oddelegowania do tego zadania pracowników wewnętrznych czy zatrudniania nowych,
 3. spada ryzyko nepotyzmu itp.

Na pytanie, dlaczego warto sięgnąć po usługi oferowane przez agencje doradztwa personalnego szczegółowo odpowiadamy – 

Na czym polega doradztwo personalne?

Podsumowując wszystkie zebrane powyżej informacje, doradztwo personalne polega na świadczeniu szeregu usług związanych z pozyskaniem i zatrzymaniem pracownika, świadczonych przez profesjonalną agencję doradztwa personalnego, na rzecz podmiotów, które potrzebują wsparcia, w całości lub części tego złożonego procesu. Całość tych działań ma owocować powstaniem kadry, która stanie się gwarantem sukcesu przedsiębiorstwa.

Czy Państwa firma potrzebuje profesjonalnego wsparcia w procesie rekrutacji, szkolenia czy motywowania pracowników? Nasi najlepsi specjaliści sąd Państwa dyspozycji. Wszystkie szczegóły można sprawdzić pod https://hrproject.com.pl/doradztwo-personalne/

Na czym polega doradztwo personalne?
%d bloggers like this: