W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)) w Unii Europejskiej chcemy Cię̨ poinformować́ w jaki sposób i jakie dane zbieramy w naszych procesach rekrutacyjnych:

Administrator danych / HR Project

Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Project sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie 31-026 przy ulicy Radziwiłłowskiej 27/18.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Durys. Możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej iod@hrproject.com.pl lub tradycyjnie na adres:

ul. Radziwiłłowska 27/18
31-026 Kraków

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Twoje dane będą̨ przetwarzane w celach rekrutacyjnych na konkretne stanowisko na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy) lub jeśli wyrazisz zgodę̨ na przetwarzanie Twoich danych osobowych na przyszłość́, Twoje dane będą̨ przetwarzane w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda).

Obiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą̨ być́ osoby uczestniczące w procesach rekrutacji zatrudnione u Administratora na zasadzie B2B lub umowy zlecenia.

Okres przetwarzania

W przypadku kandydatury na obecną rekrutację, dane są̨ przetwarzane do momentu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że wcześniej użyjesz innego, równoważnego środka, np.: zgłosisz żądanie usunięcia danych.

Twoje uprawnienia

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO/GDPR).

Cofniecie zgody

Jeśli wyrazisz zgodę̨ na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania.

Skarga do organu

Masz prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 2018r. przepisy Rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Dobrowolność́ podania danych i wyrażenia zgody

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia toczącego się̨ procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w związku z późniejszymi rekrutacjami jest dobrowolne, ale jej niewyrażenie spowoduje ich nieprzetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych niż obecny.