Rekrutacja
inżynierów

Nowoczesne metody
pozyskiwania pracowników

Aktualna sytuacja na rynku pracy, spowodowana wyjazdem wielu specjalistów poza granice kraju, doprowadziła do sytuacji, w której popyt przewyższył podaż. Oznacza to, że pracodawcy muszą liczyć się z tym, że liczba dostępnych inżynierów może nie pokryć ich zapotrzebowania.

W takich realiach rynkowych przedsiębiorcy cierpiący na niedobór specjalistów z branży technicznej muszą wykazać się – większą niż dotychczas – atrakcyjnością w oczach potencjalnych kandydatów. Jak doprowadzić do sytuacji, w której wilk jest syty i owca cała?


Nowe projekty, nowe wyzwania i poszukiwanie talentów do realizacji.

Polscy inżynierowie, z uwagi na swoje talenty i umiejętności oraz dostęp do dobrego zaplecza dydaktycznego (w postaci rodzimych uczelni technicznych) są cenieni na całym świecie. Ich potencjał dostrzegają również lokalni przedsiębiorcy.

Właściciele firm produkcyjnych i przemysłowych chętnie podejmują nowe projekty i wyzwania. Okres wzrostu gospodarczego i dobra koniunktura na rynku sprzyjają rozpoczynaniu nowych inwestycji oraz zwiększeniu zatrudnienia. Jak wynika z raportu „Antal Global Snapshot”, aż 71% firm aktualnie rekrutuje specjalistów. Główny Urząd Statystyczny w podawanych raportach informuje, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu w kolejnych miesiącach tego roku rośnie względem analogicznego okresu roku ubiegłego, a obroty sektora wytwórczego również wykazują trend wzrostowy. W kolejnych latach w Polsce będzie otwartych kilka nowych dużych fabryk.

Sytuacja rynkowa oraz inwestycje koncernów podnoszą poprzeczkę w procesie rekrutacji dobrych inżynierów. Z tego powodu wielu firmom trudno jest przeprowadzić skuteczny proces rekrutacji i pozyskać dobrego inżyniera.

I tutaj my przychodzimy z pomocą. Nasz zespół doświadczonych rekruterów dzięki dużej sieci kontaktów oraz sprawdzonych metod skutecznie i sprawnie realizuje proces rekrutacji inżynierów.
Rozumiemy specyfikę branży i potrzeby pracodawców jak i również motywację oraz oczekiwania inżynierów w rozwijaniu swojej kariery zawodowej.


Czy trudno znaleźć dobrego inżyniera?

Szkolnictwo wyższe od lat widzi narastający problem braku pokrycia zapotrzebowania na specjalistów w branży technicznej. Choć kolejne rządy podejmowały próby zwiększenia zainteresowania młodzieży nauką na kierunkach inżynieryjnych (między innymi przyznając stypendia uczącym się na tak zwanych kierunkach zamawianych oraz organizując staże i praktyki we współpracy z lokalnymi zakładami przemysłowymi), niedobory kadry inżynierskiej są wciąż widoczne i odbijają się negatywnie na polskich przedsiębiorstwach.

Jak pokazują dane GUS, liczba studentów na uczelniach technicznych pomiędzy 1999 a 2015 rokiem wzrosła bardzo nieznacznie – z 289,3 tysiąca do 301,4 tysiąca osób. Przyczyn problemu jest kilka, między innymi: studia techniczne są uznawane za trudne i mało urozmaicone, a wąska specjalizacja ograniczająca perspektywy, bezrobocie i niskie płace zmusiły wielu specjalistów do opuszczenia kraju.

To doprowadziło w dużej mierze do dzisiejszych problemów ze znalezieniem dobrych inżynierów.

Pomimo takich trudności nasz zespół rekruterów świetnie sobie radzi i skutecznie rekrutuje odpowiednich specjalistów branż technicznych. Przez lata wypracowane, nasze sprawdzone metody pozwalają nam sprawnie przeprowadzić rekrutację i uzyskać wyniki satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony.


Jakie cechy utalentowanego inżyniera są pożądane w branży nowoczesnych technologii oraz w branży produkcyjnej?

Od współczesnego specjalisty z branży technicznej pracodawcy wymagają przede wszystkim:

  • doświadczenia – specjalista z kilkuletnią praktyką jest gotowy do pracy od zaraz, zapewnia ciągłość procesów przemysłowych; korzyścią dla pracodawcy jest maksymalne wykorzystanie czasu pracownika i jego duża efektywność;
  • otwartości do pracy w międzynarodowym zespole – wiele projektów przybiera charakter globalny;
  • mobilności i elastyczności – wysoce pożądana jest mobilność; idealny inżynier to ten, który jest gotowy do przeprowadzki w razie zaistnienia takiej potrzeby.


Czego oczekują inżynierowie w swojej karierze?

Kwestie płacowe są oczywistym czynnikiem motywującym, stojącym na wysokim miejscu w hierarchii potrzeb związanych z zatrudnieniem. Jednak nie jest to jedyny bodziec czyniący danego pracodawcę wyjątkowo atrakcyjnym.

Wyjątkowo pożądane przez inżynierów są możliwości udziału w nowych projektach i inwestycjach, określane mianem greenfield. W branży przemysłowej wiąże się to na przykład z zaproszeniem specjalisty do współtworzenia nowego zakładu produkcyjnego.

W oczach pracownika taka możliwość staje się na tyle cenna, że zapomina on o niedogodnościach związanych z uczestnictwem w tego typu przedsięwzięciu.
Pracodawcy mogą zbudować swoją przewagę konkurencyjną także na tym, że zapewnią pracownikom dostęp do specjalistycznych szkoleń, dbając w ten sposób o ich ciągły rozwój, co obecnie jest najczęściej wskazywanym przez pracowników elementem motywacji do kontynuacji kariery w danej firmie.


Przyjazny proces rekrutacji kadry inżynierskiej.

W dobie niedoboru pracowników o technicznych kompetencjach pracodawcy muszą się wysilić, aby zaprezentować się potencjalnym kandydatom z jak najlepszej strony.

Przez przyszłych pracowników wyjątkowo dobrze postrzegana jest taka organizacja procesu rekrutacyjnego, która kumuluje wszystkie jego najważniejsze etapy w ciągu krótkiego okresu czasu. Pozwala to ograniczyć różne niedogodności oraz obawy z tym związane, a jednocześnie uzyskać bardzo dobre wyniki prowadzonej rekrutacji inżyniera oraz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.


Dla klientów

Poszukujesz wsparcia w przeprowadzeniu rekrutacji do branży przemysłowej?
Skontaktuj się z nami pod numerem 513 30 46 17 i pozwól nam zoptymalizować proces rekrutacji.


Dla kandydatów?

Poszukujesz nowych wyzwań w branżach technicznych? Skontaktuj się z nami.