Rekrutacja
inżynierów

Nowoczesne metody
pozyskiwania pracowników

Aktualna sytuacja na rynku pracy, spowodowana wyjazdem wielu specjalistów poza granice kraju, doprowadziła do sytuacji, w której popyt przewyższył podaż. Oznacza to, że pracodawcy muszą liczyć się z tym, że liczba dostępnych pracowników na stanowiska inżynierów może nie pokryć ich zapotrzebowania.

W takich realiach rynkowych dyrektorzy cierpiący na niedobór ekspertów z branży technicznej muszą wykazać się – większą niż dotychczas – atrakcyjnością ofert pracy w oczach potencjalnych kandydatów. Jak doprowadzić do sytuacji, w której wilk jest syty i owca cała?

Nowe projekty, nowe wyzwania i poszukiwanie talentów do realizacji.

Polscy inżynierowie, z uwagi na swoje talenty i umiejętności oraz dostęp do dobrego zaplecza dydaktycznego (w postaci rodzimych uczelni technicznych) są cenieni na całym świecie. Ich potencjał dostrzegają przedsiębiorcy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Właściciele firm produkcyjnych i przemysłowych chętnie podejmują nowe projekty i wyzwania. Okres wzrostu gospodarczego i dobra koniunktura na rynku sprzyjają rozpoczynaniu nowych inwestycji oraz zwiększeniu zatrudnienia. Jak wynika z raportu „Antal Global Snapshot”, aż 71% firm aktualnie rekrutuje osoby na stanowiska specjalistyczne. Główny Urząd Statystyczny w podawanych raportach informuje, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu w kolejnych miesiącach tego roku rośnie względem analogicznego okresu roku ubiegłego, a obroty sektora wytwórczego również wykazują trend wzrostowy. W kolejnych latach w Polsce będzie otwartych kilka nowych dużych fabryk.

Sytuacja rynkowa oraz inwestycje koncernów podnoszą poprzeczkę w procesie rekrutacji dobrych inżynierów. Z tego powodu wielu firmom trudno jest przeprowadzić skuteczny proces zatrudniania i pozyskać dobrego pracownika.

I tutaj my przychodzimy z pomocą. Nasz zespół doświadczonych rekruterów dzięki dużej sieci kontaktów oraz sprawdzonych metod szybko i skutecznie realizuje proces rekrutacji inżynierów.

W naszej agencji rekrutacyjnej HR Project rozumiemy specyfikę sektoru i potrzeby pracodawców jak i również motywację oraz oczekiwania potencjalnych kandydatów w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej już na etapie rekrutacji. Budujemy doskonałe relacje z pracownikami, co potwierdzają liczne opinie i współprace osób korzystających z naszych usług.

Czy trudno znaleźć dobrego inżyniera?

Szkolnictwo wyższe od lat widzi narastający problem braku pokrycia zapotrzebowania na specjalistów technicznych. Choć kolejne rządy podejmowały próby zwiększenia zainteresowania młodzieży nauką na kierunkach inżynierii (między innymi przyznając stypendia uczącym się na tak zwanych kierunkach zamawianych oraz organizując staże i praktyki we współpracy z lokalnymi zakładami przemysłowymi), niedobory kadry inżynierskiej są wciąż widoczne i odbijają się negatywnie na polskich przedsiębiorstwach.

Jak pokazują dane GUS, liczba studentów na uczelniach technicznych pomiędzy 1999 a 2015 rokiem wzrosła bardzo nieznacznie – z 289,3 tysiąca do 301,4 tysiąca osób. Przyczyn problemu jest kilka, między innymi: studia techniczne są uznawane za trudne i mało urozmaicone, a wąska specjalizacja ograniczająca perspektywy, bezrobocie i niskie płace zmusiły wielu specjalistów do opuszczenia kraju.

To doprowadziło w dużej mierze do dzisiejszych problemów ze znalezieniem dobrych specjalistów branży inżynieryjnej.

Pomimo takich trudności nasz zespół rekruterów świetnie zarządza i skutecznie wspiera Twoją firmę poprzez rekrutowanie najlepszych kandydatów na rynku w branżach technicznych. Przez lata wypracowane, nasze sprawdzone metody pozwalają nam sprawnie przeprowadzić rekrutację i uzyskać wyniki satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony. Naszym nadrzędnym celem jest doskonalenie umiejętności oraz tworzenie nowych dróg i sposobów, by rekrutacje branżowe były bardziej efektywne.

Jakie cechy utalentowanego inżyniera są pożądane w sektorze nowoczesnych technologii i produkcji?

Profil współczesnego specjalisty aplikującego na stanowiska inżynierskie w branży technicznej wedle oczekiwań pracodawców powinien zawierać następujące referencje:

  • doświadczenia – wykwalifikowany pracownik z kilkuletnią praktyką jest gotowy do pracy od zaraz, zapewnia ciągłość procesów przemysłowych; korzyścią dla pracodawcy jest maksymalne wykorzystanie czasu pracownika i jego duża efektywność;
  • otwartości do pracy w międzynarodowym zespole – wiele projektów przybiera charakter globalny;
  • mobilności i elastyczności – wysoce pożądana jest mobilność; idealny inżynier to ten, który jest gotowy do przeprowadzki w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 

Czego oczekują inżynierowie w swojej karierze?

Poza partnerską relacją i kwestiami płacowymi, które są oczywistym czynnikiem motywującym, stojącym na wysokim miejscu w hierarchii potrzeb związanych z zatrudnieniem, istnieje wiele innych atrakcyjnych bodźców, które się sprawdzają i czynią danego pracodawcę wyjątkowo atrakcyjnym.

Pożądane przez wykwalifikowanych kandydatów są również możliwości udziału w nowych projektach i inwestycjach, określane mianem greenfield. W przemyśle wiąże się to na przykład z zaproszeniem specjalisty do współtworzenia nowego zakładu produkcyjnego.

W oczach pracownika taka możliwość staje się na tyle cenna, że zapomina on o niedogodnościach związanych z współpracowaniem w tego typu przedsięwzięciu.

Pracodawcy mogą zbudować swoją przewagę konkurencyjną także na tym, że zapewnią pracownikom dostęp do specjalistycznych szkoleń merytorycznych, dbając w ten sposób o ich ciągły rozwój, co obecnie jest najczęściej wskazywanym przez pracowników elementem motywacji do kontynuacji kariery w danej firmie.

Przyjazny proces rekrutacji kadry inżynierów.

W dobie niedoboru pracowników o technicznych kompetencjach pracodawcy muszą się wysilić, aby zaprezentować się kandydatom z jak najlepszej strony.

Przez przyszłych pracowników wyjątkowo dobrze postrzegana jest taka organizacja procesu rekrutacyjnego, która kumuluje wszystkie jego najważniejsze etapy w ciągu krótkiego okresu czasu. Pozwala to ograniczyć różne niedogodności oraz obawy z tym związane, a jednocześnie uzyskać bardzo dobre wyniki prowadzonej rekrutacji inżyniera oraz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Dla klientów

Szukasz wsparcia w przeprowadzeniu rekrutacji na stanowiska branży przemysłowej?

Poszukujesz najlepszych kandydatów na specjalistyczne stanowisko inżynierskie?

Skontaktuj się z nami pod numerem 513 304 617 i pozwól nam zoptymalizować ten proces.

Dla kandydatów?

Szukasz nowych wyzwań technicznych? Oszczędź swój czas i zaczerpnij doradztwa personalnego! Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najbardziej atrakcyjną dla Ciebie ofertę!