Rekrutacja
w bankowości

Nowoczesne metody
pozyskiwania pracowników

Bankowca zatrudnię. Jakie wyzwania stoją przed specjalistami HR?

W ostatnich latach oblicze bankowości i struktury zatrudnienia w tym obszarze mocno się zmieniło. Z jednej strony duży wpływ na ten stan rzeczy miały fuzje i przejęcia jednych banków przez inne, z drugiej digitalizacja oraz ogromny popyt klientów indywidualnych i firmowych na bankowość elektroniczną także zrobiły swoje. Jak w takich warunkach rynkowych przeprowadzić skuteczny proces rekrutacji w bankowości i wyłonić kandydata idealnie dopasowanego do potrzeb danej instytucji finansowej? Na jakie aspekty warto zwrócić szczególną uwagę?

 

Co determinuje sukces rekrutacji w bankowości?

Podstawą skuteczności rekrutacji w branży bankowej jest umiejętność rozpoznawania motywacji kandydatów oraz odróżnianie deklaracji od faktycznie podejmowanych działań. Idealnie, gdy specjalista HR ma wyczucie względem ludzi i jeszcze przed decyzją o zatrudnieniu danej osoby jest w stanie przewidzieć poziom pokrycia deklaracji danego kandydata z jego codzienną praktyką.

Dobry rekruter potrafi również dobrać narzędzia w taki sposób, aby móc szybko i bezpośrednio dotrzeć do specjalistów odpowiadających wymogom danego stanowiska. W naszym zespole mamy zdolnych rekruterów, którzy świetnie sobie z tym radzą, aby rekrutacja w bankowości przebiegała skutecznie i sprawnie.

 

Szukam bankowca, czyli o wyzwaniach w rekrutacji w branży bankowej.

Jednym z największych wyzwań pracy dzisiejszych rekruterów jest problem braku dopasowania kandydatów do przygotowanego stanowiska. Celem specjalisty HR jest pozyskanie kandydata o określonych kompetencjach, a nie wybór najlepszego spośród tych, którzy się zgłosili.

Rekruter musi być przygotowany na sytuację, w której proces zakończy się bez wyłonienia pracownika i cały proces trzeba ponownie powtórzyć, aby uzyskać zadowalające efekty. Nie może odczuwać z tego powodu presji – niedobór odpowiednich kandydatów nie zawsze jest jednoznaczny z niedostatecznie dobrze wykonaną pracą. Problemem może być również trudność weryfikacji autentycznych kompetencji kandydata na podstawie tylko CV, pisanego niejednokrotnie przez wynajętych profesjonalistów, a nie samego zainteresowanego.

Wyżej wymienione powody powodują, że bankom ciężko jest w całym procesie pozyskać bardzo dobrego pracownika i potrzebują wsparcia ze strony firmy rekrutacyjnej, która dysponuje zespołem doświadczonych rekruterów.

 

Proces rekrutacji w bankowości, czyli jak przyciągnąć najlepszych kandydatów?

Wbrew powszechnej opinii, wysokość wynagrodzenia to nie jedyny i często nie najważniejszy aspekt, brany pod uwagę przez potencjalnych pracowników podczas poszukiwania nowej pracy. Wielu specjalistów z branży finansowej myśli o swojej ścieżce zawodowej w sposób perspektywiczny, biorąc pod uwagę przyszłe zatrudnienie i trendy na rynku pracy.

Bankowcy oczekują zatem, że na danym stanowisku będą mogli zdobyć szereg nowych kompetencji, otwierających im drogę awansu, a także dających cenne doświadczenie, które wykorzystają podczas poszukiwania pracy w przyszłości (być może w zupełnie innej branży). Istotne są również benefity pozapłacowe, takie jak dodatkowe szkolenia, vouchery na wydarzenia kulturalne czy karty uprawniające do korzystania z aktywności sportowych i rekreacyjnych. To tylko niektóre z przykładowych czynników mających wpływ na decyzje kandydatów w trakcie wyboru oferty banku.

Każdą ofertę pracy analizujemy i przestawiamy sugestie mające na celu ułożenie takiej oferty, aby przyciągnąć wartościowych kandydatów do pracy w bankowości.

 

Czego oczekują kandydaci w karierze bankowca?

Dla współczesnych pracowników ważne jest nie tylko zdobycie konkretnych kompetencji, lecz także pogodzenie życia prywatnego i zawodowego, czyli szeroko pojęty work-life balance.

Silnym punktem oferty, która może wpłynąć na zmianę pracodawcy, może być częściowo zdalna praca czy – w przypadku mam powracających do pracy po urlopie macierzyńskim – dodatkowe dni opieki nad pociechą. Zwłaszcza dla Millenialsów, którzy za jakiś czas zdominują sektor bankowy, ważna jest dobra atmosfera w pracy. Tej z kolei sprzyjają nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne wnętrza, pełne udogodnień i przestrzeni wspólnych, nastawionych na wymianę doświadczeń i integrację pracowników.

Dzisiejsi pracownicy oczekują też, że zgłaszane przez nich pomysły i koncepcje będą uwzględniane przez szefostwo. Poczucie realnego wpływu na całokształt miejsca pracy, a także naturalna chęć przebywania w nim umacniają więź z firmą, budują lojalność i poczucie zaangażowania.

HR Project stara się pozytywnie zaskoczyć przyszłego kandydata. Wnikliwie poznajemy oczekiwania obu stron procesu rekrutacyjnego i dokładamy wszelkich starań, by nie była to “kolejna rozmowa o pracę”.

 

Dla klientów

Poszukujesz wsparcia w przeprowadzeniu rekrutacji w bankowości? Skontaktuj się z nami pod numerem 513 30 46 17 i pozwól nam zoptymalizować proces rekrutacji.

 

Dla kandydatów?

Poszukujesz nowych wyzwań w branży bankowej? Skontaktuj się z nami.