Adresaci warsztatów

Tematyką warsztatu jest zrozumienie dynamiki procesu motywacji. Rozpoznawania oraz rozróżnianie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. Uczestnicy pozyskają umiejętności wyznaczania celów oraz podejmowania skutecznych decyzji. Poznają efekty pozytywnego myślenia jako wzmocnienie procesu motywacji.

Szkolenie z motywacji może być zarówno oddzielnym modułem jak i częścią warsztatów z kompetencji społecznych.

Tematyka warsztatów to:

czym jest i co nam daje motywacja wewnętrzna
motywacja i nawyki
dynamika procesu motywacji
sposoby postrzegania i radzenia sobie z trudnościami
pozytywne myślenie o sobie
motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
czynniki hamujące, jak sobie radzić z odwlekaniem
metody efektywnego realizowania zdań
pozytywne myślenie jako wzmocnienie procesu motywacji