Profesjonalny doradca personalny czy rekruter jest świadom wagi, jaką dla jego klienta ma wynik procesu rekrutacyjnego. Aby zakończył się on sukcesem, należy wykorzystać wszelkie adekwatne narzędzia służące do lepszego poznania kandydatów, a co za tym idzie dokonania właściwego wyboru przyszłego pracownika.

Test psychologiczny to wystandaryzowana metoda badań, mająca na celu zdobycie szczegółowych informacji na temat osobowości i cech badanego. W rekrutacji testy psychologiczne prowadzone są w celu pozyskania dodatkowych informacji o kandydatach do pracy po to, by podjąć optymalną decyzję przy wyborze tego, który w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania pracodawcy. 

Doradca personalny czy wewnętrzny dział HR firmy dobiera je pod kątem informacji, które chce pozyskać. Pośród testów psychologicznych znajdują się m.in. kwestionariusze/testy osobowości, testy projekcyjne czy testy zdolności. Więcej o rodzajach testów psychologicznych stosowanych przez rekruterów pisaliśmy w artykule [Jakie teksty psychologiczne stosują rekruterzy?]

Istnieje szereg sytuacji, w których warto stosować testy psychologiczne by podnieść szansę na sukces procesu rekrutacyjnego. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

  1. Rekrutacja pracowników to dzisiaj jedno z najtrudniejszych zadań firmy. Niektóre działy takie jak IT czy automotive zmagają się z niewystarczającą liczbą doświadczonych kandydatów do pracy, a zadania, jakie mają zostać postawione przed nowymi pracownikami bywają niezwykle złożone i istotne dla całości działania przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji kluczowym staje się przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w sposób umożliwiający dogłębne poznanie kandydatów biorących w nim udział. Testy psychologiczne obok rozmowy kwalifikacyjnej czy próbek pracy to jedne z najcenniejszych źródeł informacji na temat złożonych cech, postaw i opinii przyszłych pracowników.
  2. Konsekwencje tzw. rynku pracownika są odczuwalne zwłaszcza w takich branżach jak IT jednak nie tylko w nich to pracownicy wybierają, a pracodawcy często stoją przed trudną koniecznością zachęcania ich coraz lepszymi warunkami pracy. W takiej sytuacji już na początku procesu rekrutacji ważne jest by jak najlepiej poznać naszych przyszłych pracowników i na tej podstawie kształtować ich rozwój w strukturach firmy. Dzięki temu będziemy mogli spełnić wspólne oczekiwania, a w konsekwencji obniżyć poziom dysfunkcjonalnej fluktuacji kadr.
  3. Proces rekrutacyjny na stanowiska przyciągające wielu kandydatów może zakończyć się wyodrębnieniem wielu takich, którzy w dużej mierze spełniają oczekiwania firmy. W takiej sytuacji warto wykorzystać różnorodne metody ich selekcji. Wykonanie wystandaryzowanego testu psychologicznego pozwoli uzyskać szczegółowe dane, które w znaczący sposób pomogą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Rozmowa kwalifikacyjna to jedna z najważniejszych metod selekcji kandydatów, jest ona jednak narażona np. na błędy poznawcze. Testy psychologiczne zaś pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na identyczny zestaw pytań, co pozwala nam porównać wszystkich kandydatów na tej samej skali pomiaru.
  4. Niektóre stanowiska pracy wymagają ponadprzeciętnej empatii, w innych koniecznością jest umiejętność pracy w zespole. Testy psychologiczne ułatwiają wybranie spośród kandydatów do pracy tego, który w najwyższej mierze odznacza się zestawem wyselekcjonowanych cech osobowości niezbędnych na danym stanowisku.
  5. Niektóre branże czy stanowiska pracy to miejsce dla osób lubujących się w konkretach. Tacy kandydaci doskonale prezentują swoje osiągnięcia i doświadczenie. Trudniejszym okazuje się poznanie ich pod kątem umiejętności miękkich. Testy psychologiczne przychodzą tu z pomocą. To dzięki nim doradca personalny może lepiej poznać kandydata, niezależnie od jego umiejętności autoprezentacji. Zdarza się, że za najbardziej nieśmiałym człowiekiem, kryje się matematyczny geniusz, którego szukamy, a za krasomówcą ktoś, kto nie potrafi zaprezentować takich samych umiejętności w codziennej pracy. Przeprowadzenie testów psychologicznych pozwala nam uniknąć tego rodzaju pułapek.

Testy psychologiczne to metoda selekcji kandydatów, którą stosuje się na coraz szerszą skalę. Duże korporacje robią to już na etapie poszukiwania stażystów. Choć niepozbawiona wad, jest to metoda ułatwiająca podjęcie ostatecznej decyzji – zatrudnić czy nie? – i jako taka stanowi nieocenioną pomoc zarówno w pracy wewnętrznych działów HR, jak i doradców personalnych.

Zespół specjalistów HR Project oferuje pomoc przy przeprowadzeniu różnorodnych testów psychologicznych w procesie selekcji kandydatów, więcej informacji tutaj: https://hrproject.com.pl/testy-psychologiczne/ Zapraszamy do kontaktu także kandydatów, którzy chcą zgłębić cechy osobowości w kontekście pracy.

Kiedy warto stosować testy psychologiczne?
%d bloggers like this: