Adresaci warsztatów

Proponowany warsztat kierujemy dla osób które chcę na co dzień świadomie kształtować umiejętności właściwego planowania oraz realizowania powziętych decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zniechęceniu.
Dla osób zarządzających pokażemy identyfikować typy pracowników i wspierać ich w zarządzaniu czasem..
Szkolenie z zarządzania czasem może być zarówno oddzielnym modułem jak i częścią warsztatów z kompetencji społecznych.

Tematyka warsztatów to:

  • Definicje i zalety zarządzania swoim czasem
  • Krzywa wydajności – własne predyspozycje
  • Efektywność koncentracji i efekt piły
  • Zarządzanie czasem a typy pracowników
  • Zarządzanie sobą w czasie – autoanaliza
  • Wyznaczanie celów – różne metody i systemy
  • Techniki ułatwiające realizację celów
  • Ustalanie priorytetów i planowanie swoich działań
  • Zdefiniowanie problemów i najczęstsze Pożeracze czasu
  • Wskazówki do pracy własnej