Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do programistów. Tematyka szkolenia koncentruje się wokół architektury kodu – jego jakości, użyteczności i sprawności oraz oczywiście testowalności. Pisanie testów przed kodem, nie tylko ułatwia jego testowanie, ale również zapewnia jego przejrzystość i czytelność. Kursy uczą najlepszych praktyk z zakresu tworzenia architektury przejrzystego kodu (ang.Clean Code).

Wymagania

  • Znajomość platformy .NET 4.7 i języka programowania C# w stopniu przynajmniej podstawowym.
  • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
  • Znajomość systemu Windows 10 (lub Windows 8)
  • Znajomość Visual Studio 2017
  • Znajomość angielskiego (poziom B2)

 

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie: czym jest TDD a czym nie jest TDD; organizacja projektu; architektura aplikacji i wzorce projektowe; praca z kodem aplikacji i dobre praktyki programistyczne; testowanie i testy jednostkowe;
  2. Podstawy TDD – narzędzia: cykl pracy programisty: Red-Green-Refactor i ciągła integracja; narzędzia pracy: wzorce projektowe, frameworki do testów, fremaworki do atrap (ang. mock);
  3. Testy jednostkowe: podstawowa organizacja testów jednostkowych; budowa testu jednostkowego; składnia nUnit / xUnit; przykłady wykorzystania nUnit oraz xUnit; atrapy – czym są i do czego służą; rodzaje atrap; przykłady bibliotek;
  4. Zagadnienia zaawansowane: szkoły TDD; błędy we wdrażaniu TDD; poprawianie błędów w testach; projektowanie testów: testowanie przez dziedziczenie, assert obiektów, assert helper; organizacja testów;