Adresaci warsztatów

Proponowany warsztat kierujemy dla osób którzy chcę zdobyć wiedzę temat rozpoznawania oraz rozróżniania swoich zasobów oraz ich źródeł. Pogłębienie refleksji nad sobą, uświadomienie własnych mocnych i słabych stron.
Szkolenie z samooceny może być zarówno oddzielnym modułem jak i częścią warsztatów z kompetencji społecznych.

Tematyka warsztatów to:

  • Czym przejawia się właściwa samoocena
  • Problemy wynikające z zbyt wysokiej lub niskiej samooceny
  • Kontekst społeczny i kryteria samooceny
  • Budowanie pozytywnej samooceny – wskazówki praktyczne
  • Sposoby radzenia sobie z niezasłużoną krytyką
  • 10 nawyków samoakceptacji
  • Jak podnieść poczucie własnej wartości
  • Przekonania i nawyki
  • Planowanie przyszłości i jej wpływ na samoocenę