Szkolenie: programowanie Swift i iOS - podstawy

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się programować aplikacje iOS w języku Swift przy użyciu iOS SDK, w środowisku XCode działającym w systemie MacOS.

 

Wymagania

  • Podstawowa znajomość innego języka programowania, np.: Java, C#, C++, Objective-C, etc.
  • Znajomość koncepcji programowania obiektowego oraz funkcyjnego
  • Znajomość systemu MacOS
  • Znajomość angielskiego(poziomB2)

 

Program szkolenia

  1. Pojęcia podstawowe: czym jest Swift; elementy składni języka; podstawowe koncepcje: stałe i zmienne, specyfikowanie typów, podstawowe operatory, opcjonale;
  2. Instrukcje sterujące i kolekcje: wyrażenia warunkowe; pętle; przekazywanie kontroli; napisy; tablice; zbiory; słowniki
  3. Funkcje i domknięcia: nazwy parametrów; wartości zwracane przez funkcje; domknięcia; enumeratory.
  4. Programowanie obiektowe: klasy i struktury; własności; metody; dziedziczenie; inicjalizacja i deinicjalizacja; protokoły;
  5. Pierwsza aplikacja iOS: narzędzia; tworzenie projektu; storyboardy; autolayot; obsługa zadarzeń UI; model danych; TableView; nawigacja; przechowywanie danych;
  6. Elementy zaawansowane: obsługa błędów; rzutowanie typów; rozszerzenia; elementy generyczne; zakres dostępu; zarządzenie pamięcią; korzystanie z bibliotek zewnętrznych

Program szkolenia

Lista szkoleń