Programowanie C# podstawy

Adresaci szkolenia

Szkolenie Programowanie C# podstawy przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się programować aplikacje w języku C# przy użyciu .NET Framework 4.7, w środowisku Visual Studio 2017, działającym w systemie Windows 10 Pro.

Wymagania

 • Podstawowa znajomość innego języka programowania, np.: Java, Visual Basic, C++, JavaScript, etc.
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Znajomość systemu Windows 10 (lub Windows 8)
 • Znajomość angielskiego (poziom B2)

Program szkolenia

 1. Pojęcia podstawowe: czym jest C#; elementy składni języka; podstawowe koncepcje: zmienne, metody, klasy, obiekty, eventy; pierwszy program;
 2. Instrukcje sterujące: if else; pętle; switch; operacje logiczne; operacje warunkowe;
 3. Metody: parametry metod; argumenty opcjonalne i nazwane; przekazywanie parametrów; przeciążanie i przeładowanie metod; wywołania rekurencyjne;
 4. Tablice i napisy: tablice i pętle, tablice wielowymiarowe i nieregularne; własności i metody tablic; używanie napisów (typ string);
 5. Klasy i obiekty: typy proste i referencyjne; enkapsulacja; konstruktor; własności; destruktor; elementy statyczne; słowa kluczowe this i readonly; indeksy; przeciążanie operatorów;
 6. Dziedziczenie i polimorfizm: dziedziczenie; poziomy dostępu do elementów klasy; bazowy konstruktor i destruktor; polimorfizm; klasy abstrakcyjne; interfejsy; klasy zagnieżdżone; przestrzenie nazw;
 7. Struktury, typy wyliczeniowe, wyjątki, pliki: struktury; definiowanie typów wyliczeniowych; obsługa wyjątków; praca z plikami;
 8. Elementy generyczne: generyczne metody; generyczne klasy; kolekcje;
 9. Elementy anonimowe, delegaty, zdarzenia oraz rozszerzenia: anonimowe metody; anonimowe obiekty; delegaty i obsługa zdarzeń; rozszerzenia obiektów; LINQ jak przykład rozszerzeń;
 10. IDisposable, programowanie wielowątkowe, async/await: zwalnianie zasobów oraz interfejs IDisposable; wątki oraz zadania; metody synchronizacji; programowanie asynchroniczne przez async/await;
 11. .NET Framework, .NET Core oraz .NETStandard: organizacja .NET Framework; sposób działania aplikacji .NET; różnice między wersjami .NET Framework, Core i Standard;
 12. Typy aplikacji .NET: aplikacje konsolowe, aplikacje WinForms, aplikacje WPF, usługi systemowe, aplikacje ASP.NET i WebAPI, aplikacje UWP, aplikacje Xamarin, aplikacje systemu MacOS, aplikacje dla Linux’a

Program szkolenia

Oferta szkoleń