Programowanie C++ podstawy - szkolenie

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się programować aplikacje w języku C++ w oparciu o standard C++14, w środowisku Visual Studio 2017 działającym w systemie Windows 10 Pro.

Wymagania

 • Podstawowa znajomość innego języka programowania, np.: C#, Java, Visual Basic, C, JavaScript, etc.
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Znajomość systemu Windows 10 (lub Windows 8)
 • Znajomość angielskiego (poziom B2)

Program szkolenia

 1. Pojęcia podstawowe: czym jest C++; elementy składni języka; Hello World; narzędzia, proces kompilacji programu wynikowego; podstawowe koncepcje: zmienne, stałe oraz operatory arytmetyczne;
 2. Anatomia programu w C++: pliki nagłówkowe, dyrektywy preprocesora, główna funkcja programu, koncepcja przestrzeni nazw; strumienie: wejścia i wyjścia;
 3. Instrukcje sterujące: if else; pętle; switch; operacje logiczne; operacje warunkowe;
 4. Typy danych, tablice, wskaźniki: podstawowe typy danych(int,float, double, char, etc.); napisy; tablice; wskaźniki oraz pamięć przydzielana dynamicznie;
 5. Funkcje:parametry funkcji, parametry wielokrotne, wartości domyślne parametrów, przekazywanie parametrów przez wartość i referencje, przeciążanie funkcji;
 6. Klasy i obiekty: czym jest klasa i obiekt; abstrakcja i enkapsulacja klas; konstruktor i destruktor; operator selekcji; inicjalizacja zmiennych; obiekty const; kompozycja klas; klasy zaprzyjaźnione; słowo kluczowe this;
 7. Dziedziczenie i polimorfizm: dziedziczenie i dziedziczenie wielokrotne; poziomy dostępu do elementów klasy; bazowy konstruktor i destruktor; polimorfizm; metody wirtualne; klasy abstrakcyjne;
 8. Operatory rzutowania typów: typy operatorów rzutowania; problemy związane z rzutowaniem;
 9. Struktury, typy wyliczeniowe, wyjątki, pliki: struktury; definiowanie typów wyliczeniowych; obsługa wyjątków; praca z plikami;
 10. Makra i szablony: deklarowanie makr, zalety i wady makr; szablony metod; szablony klas;
 11. Elementy biblioteki standardowej szablonów STL: czym jest STL; kontenery; iteratory; algorytmy; typ string;
 12. Dynamiczne kolekcje STL: klasa std::vector; klasa std::list oraz std::forward_list; klasa std::set; klasa std::map;
 13. Wyrażenia lambda w STL: czym jest wyrażenie lambda; jak zdefiniować wyrażenie lambda; typy wyrażeń lambda;
 14. Algorytmy STL: klasyfikacja algorytmów, std::generate(); for_each(); std::transform();
 15. Kontenery adaptacyjne STL: stos; kolejka; kolejka priorytetowa;
 16. Wskaźniki STL: koncepcja smart pointers; rodzaje smart pointers;
 17. Dalsze zagadnienia: środowiska programistyczne, programowanie wielowątkowe, C++17

Program szkolenia

Ofert szkoleń