Adresaci warsztatów

Proponowany warsztat kierujemy dla osób którzy na codzień komunikują się z innymi osobami. Zarówno w sytuacjach zawodowych – w miejscu pracy jak i w sytuacjach prywatnych. W pracy dotyczy osób zarządzających innymi osobami, managerów, pracowników działów handlowych, działów HR i innych. W życiu prywatnym sprawna komunikacja pomaga nam w budowaniu relacji z bliskimi i podnosi pewność siebie.

Szkolenie z komunikacji może być zarówno oddzielnym modułem jak i pierwszą częścią warsztatów z kompetencji społecznych.

Tematyka warsztatów to:

wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych – stan początkowy
aktywne słuchanie – precyzowanie, klaryfikacja, podsumowanie.
wyrażanie siebie – komunikat JA
asertywność jako filozofia porozumiewania się
komunikacja niewerbalna
style komunikacji / style osobowości
autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych – stan końcowy
planowanie przyszłości