Proces rekrutacyjny bywa niezwykle złożony dlatego tak ważne jest by przeprowadzić go sprawnie i umiejętnie. Istnieje szereg narzędzi, które mogą w tym pomóc. Jedno z nich to testy psychologiczne. Ta wystandaryzowana metoda badań to doskonałe źródło informacji o kandydacie czy wybranych jego cechach.

Test psychologiczny – czym jest?

Test psychologiczny to narzędzie badawcze używane w celu głębszego poznania obiektu badań, w tym między innymi jego umiejętności czy cech osobowości. Testy stosowane przez rekruterów mają za zadanie ułatwić im pracę poprzez pozyskanie konkretnych informacji, dzięki którym będą mogli podjąć świadomą decyzję co do wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Właściwie dobrane testy pozwalają na pozyskanie wyselekcjonowanych informacji korespondujących z danym stanowiskiem pracy, a to z kolei ma owocować wyborem kandydata, który posiada nie tylko niezbędną wiedzę, ale także cechy i umiejętności potrzebne do wykonywania jego nowych obowiązków.

Istnieje wiele zalet stosowania testów psychologicznych w procesie rekrutacji pracowników. Najważniejsze z nich to:

  1. Możliwość pozyskania wyselekcjonowanych informacji

Testy psychologiczne badają szereg cech i umiejętności. Inaczej niż np. rozmowa kwalifikacyjna, pokazują jak kandydat zachowa się pod presją czasu czy też jakie posiada umiejętności praktyczne. Pozwala to uzyskać szereg informacji, których nie można pozyskać na podstawie dokumentów czy rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Wystandaryzowany zestaw pytań

Obiektywne techniki pomiaru pozwalają na uzyskanie zestawu wyników identycznego dla każdego z badanych. Dzięki temu można na tej samej skali ocenić wszystkich kandydatów na dane stanowisko pracy i dowiedzieć się który z nich w najwyższym stopniu spełnia określone wymagania.

  1. Obiektywna metoda badań

Obiektywna ocena kandydatów to klucz do wyboru tego właściwego. Wnioski z rozmów kwalifikacyjnych mogą zostać zaburzone np. przez błędy poznawcze rekrutera. Wyniki testów psychologicznych są zatem przydatną wskazówką podczas doboru kandydatów na dane stanowisko pracy.

Rodzaje testów psychologicznych

Istnieje wiele rodzajów testów psychologicznych, najważniejsze z nich obejmują:

 

  • Kwestionariusze osobowości

 

Kwestionariusz osobowości to rodzaj testów mierzących natężenie określonych cech kandydata. Zazwyczaj jest przeprowadzany w formie szczegółowej ankiety z zestawem pytań i gotowych odpowiedzi do wyboru. Wyniki przeliczane są przy pomocy procedur statystycznych, a następnie przedstawiane w postaci profilu wyników (często jest nim wykres zwany psychogramem). Co ważne dla kandydata, w tego rodzaju testach nie istnieją “złe” lub “dobre” odpowiedzi – testy mierzą skalę np. ekstrawersji czy stabilności emocjonalnej. Wyniki testów rekruterzy interpretują w kontekście ich adekwatności na danym stanowisku pracy. Inaczej mówiąc, wykonanie kwestionariusza osobowości pozwala lepiej określić czy dany kandydat posiada cechy niezbędne przy wykonywaniu danej pracy.

 

  • Testy zdolności/umiejętności

 

Kolejnym powszechnie używanym rodzajem testów psychologicznych są testy umiejętności czy zdolności. Ta metoda badania kandydata do pracy pozwala rekruterom sprawdzić czy posiada on umiejętności wymagane na danym stanowisku. Mogą to być między innymi umiejętności matematyczne, komunikacyjne, negocjacyjne czy werbalne.  Testy zdolności polegają na wykonaniu zadań zbliżonych do tych, które pracownik wykonywał będzie na danym stanowisku. Mogą przybrać formę case do rozwiązania. Dzięki nim rekruter może obserwować jak kandydat radzi sobie nie tylko z danym zadaniem, ale także pod presją czasu czy w warunkach stresowych. Testy te pozwalają na odsianie wiedzy teoretycznej kandydata od jego faktycznych umiejętności. Może on bowiem znać podstawy np. negocjacji, ale nie być w stanie negocjować w praktyce. 

 

  • Testy projekcyjne

 

Kolejną metodą badania kandydata do pracy są testy projekcyjne. Polegają one na przedstawieniu badanym wieloznacznego materiału w celu zbadania ich interpretacji i wniosków. Na tej podstawie rekruter może zdobyć informacje o postawach czy nastawieniach kandydata do różnorodnych zjawisk czy do świata. Test projekcyjny ujawnia dużo informacji, w tym takie, które być może świadomie badany chciałby ukryć. Jest on jednocześnie niezwykle trudny w interpretacji, a przez niektórych uważany za nieetyczny.

Potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu testów psychologicznych? Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jakie testy psychologiczne stosują rekruterzy?
%d bloggers like this: