Inżynieria to niezwykle szeroka dziedzina, dzieląca się na wiele różnorodnych kierunków, w tym m.in. mechanikę, automatykę czy inżynierię chemiczną. Absolwenci studiów inżynierskich mają umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, co predestynuje ich do wielu ścieżek kariery.

Poniżej przedstawiamy listę kilku z nich:

 

  • Kariera w inżynierii wodno-lądowej

 

Studia na kierunku inżynieria wodno-lądowa przygotowują do pracy w budownictwie, a także biznesie, zarządzaniu i finansach. Ta ścieżka kariery często wiąże się z projektowaniem i architekturą, co pozwala na wyrażenie swojej kreatywności i poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednocześnie, wymaga od kandydata umiejętności analizy danych i zapoznania się z najnowszą technologią, a także doskonałej znajomości higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

  • Kariera w inżynierii chemicznej

 

Jeśli jesteś absolwentem inżynierii chemicznej, masz do wyboru szeroki zakres karier inżynierskich. Umiejętności techniczne zdobyte podczas studiów są poszukiwane także w biznesie, finansach i prawie.

Inżynierowie badają i projektują maszyny i procesy używane do przetwarzania surowców w produkty codziennego użytku, takie jak paliwo, tworzywa sztuczne czy żywność, przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Współczesna inżynieria chemiczna zajmuje się także wprowadzaniem nowoczesnych zasobów i technik, takich jak nanotechnologia. Ta kariera byłaby odpowiednia dla absolwentów z dużym zainteresowaniem chemią i talentem do rozwiązywania problemów.

Ta ścieżka kariery pozwoli Ci wykorzystać swoją wiedzę z matematyki i nauk ścisłych, aby pomóc w analizie problemów i znajdowaniu rozwiązań. Wymagane są dobre umiejętności zarządzania, niezbędne by skutecznie zarządzać projektami, budżetami i ludźmi.

 

  • Kariera w inżynierii mechanicznej

 

Absolwenci inżynierii mechanicznej opracowują rozwiązania, które pomagają ulepszyć procesy i produkty. Mogą oni pracować w różnych sektorach, w tym m.in. w produkcji czy energetyce. Zajmują się zarządzaniem ludźmi i zasobami, a także opracowywaniem i wykorzystywaniem nowych materiałów i technologii. Ta ścieżka kariery będzie dla Ciebie odpowiednia, jeśli posiadasz wiedzę z nauk ścisłych i matematyki oraz jesteś dobry w rozwiązywaniu problemów.

 

  • Kariera w inżynierii lotnictwa

 

Oczywistą drogą kariery w inżynierii lotniczej są studia specjalistyczne w tej dziedzinie, ale jest to również opcja dla absolwentów inżynierii mechanicznej, a także absolwentów informatyki, elektrotechniki i inżynierii produkcji.

Jako absolwent inżynierii lotnictwa w swojej codziennej pracy będziesz stosować naukowe, technologiczne i matematyczne zasady do badań, projektowania, rozwoju, utrzymania i testowania osiągów cywilnych i wojskowych samolotów czy broni. Musisz być w stanie rozwiązać wszelkie problemy pojawiające się podczas procesu projektowania, rozwoju i testowania, a co za tym idzie także podczas badania wypadków lotniczych i zarządzania projektami.

 

  • Kariera w inżynierii elektrotechnicznej

 

Elektrotechnika często pokrywa się z innymi dziedzinami inżynierii, ponieważ sektory, w których możesz pracować po jej ukończeniu obejmują budownictwo, komunikację i media, opiekę zdrowotną i wiele innych. 

Po studiach na tym kierunku inżynierowie projektują, rozwijają i utrzymują elektryczne systemy sterowania i / lub niezbędne komponenty poprzez połączenie wiedzy technicznej i świadomości handlowej. Oprócz wiedzy stricte technicznej, muszą być w stanie zarządzać projektami i wykonywać wiele zadań jednocześnie.

 

  • Kariera w zarządzaniu i doradztwie

 

Absolwenci inżynierii są dobrze przystosowani do pełnienia ról w zarządzaniu, ponieważ często mają silne umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność „myślenia nieszablonowego”. Wybrani z nich mogą zdecydować się na studia podyplomowe inżynierii zarządzania. Wielu absolwentów wybiera stopniowy rozwój związany z awansowaniem na wyższe stanowiska, co wiąże się z odpowiedzialnością za innych pracowników lub większe projekty i budżety.

Bardziej doświadczeni inżynierowie wykonują różnorodne zadania w celu zastosowania zasad inżynierii do praktyki biznesowej, na przykład nadzorując projekty, zarządzając personelem i obsługując budżety. Zarządzanie inżynierią łączy technologiczną wiedzę inżynierską w zakresie rozwiązywania problemów z umiejętnościami logistycznymi i administracyjnymi.

 

  • Inne możliwości po studiach inżynierskich

 

Kariery stricte inżynierskie to nie jedyny wybór po ukończeniu studiów na tym kierunku. Absolwenci mogą zdecydować się także na zostanie konsultantem ds. IT, copywriterem technicznym czy managerem ds. jakości. Ich wiedza, znajomość technologii czy umiejętność analizy złożonych procesów to cechy pożądane na wielu różnorodnych stanowiskach.

Masz dyplom inżyniera i zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Jako specjaliści w branży rekrutacji inżynierów pomagamy w doborze właściwej ścieżki kariery – wszystkie informacje można znaleźć tutaj: https://hrproject.com.pl/rekrutacja-inzynierow/

Jaką pracę znajdziesz po studiach inżynierskich?
%d bloggers like this: