Wieloletnie wykształcenie, analityczny umysł, zdolności techniczne – to przymioty, którymi cechują się osoby posiadające tytuł inżyniera. Ci świetnie wykwalifikowani pracownicy są podstawą, na której zbudowany jest sektor przemysłowy każdej gospodarki. Jednak pomimo wielu uczelni mających w swej ofercie kierunki techniczne, w Polsce jak i na całym świecie, nawet w czasie obecnej pandemii COVID-19, wciąż istnieje niemalejący popyt na doświadczonych inżynierów na rynku pracy.

EngineerDuże zapotrzebowanie na pracowników o wykształceniu technicznym nie sprowadza się jedynie do nowoczesnych gałęzi gospodarki; wśród bardziej tradycyjnych branż, takich jak budownictwo czy produkcja żywności, również występuje zwiększone zapotrzebowanie na inżynierów. Dlatego też pracodawcy w prześcigają się w oferowanych bonifikatach, które zachęcić mają nowych kandydatów oraz zatrzymać aktualnych pracowników. Jednak istnieją sposoby na odnalezienie i przyciągnięcie do firmy tych specjalistów z rynku pracy.

 

Jak znaleźć dobrego inżyniera dla swojej firmy?

Obecnie na rynku, mimo wzrostu stopy bezrobocia, znajduje się wiele ofert dla inżynierów automatyki i robotyki, inżynierów procesu, projektantów, konstruktorów oraz pracowników wielu innych pokrewnych zawodów. Oferty te poza wysokim wynagrodzeniem, zawierają wiele dodatkowych profitów, zachęcających potencjalnych kandydatów do aplikowania. Jednak większość z nich, poza wymogiem wyższego wykształcenia kierunkowego oraz posiadania kompetencji natury technicznej oczekują od kandydatów jedno- lub dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Dla wielu świeżo upieczonych absolwentów uczelni technicznych, obytych w temacie nowych technologii i z dobrą znajomością teorii jest to warunek, którego w rzeczywistości nie mogą spełnić.

Rozwiązaniem tego problemu może być planowanie zatrudnienia na kluczowych stanowiskach (w tym wymagających wykształcenia technicznego) z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Przewidując, że wśród kluczowych pracowników możliwa będzie zmiana kadrowa, spowodowana awansem, emeryturą bądź odejściem do konkurencji, warto rozważyć przydzielenie asystenta takiemu pracownikowi, wybranego spośród świeżo upieczonych absolwentów uczelni. Nie tylko pomoże on w pracy swojemu zwierzchnikowi, ale w przypadku odejścia z pracy inżyniera, pracodawca będzie dysponować wyszkolonym, potencjalnym następcą, który od samego początku znać on będzie wszystkie procesy prowadzone w firmie, oraz swoje przyszłe obowiązki.

Innym rozwiązaniem, które pozwala nabyć studentom oraz absolwentom uczelni technicznych jest coraz częściej stosowane przez pracodawców płatne staże lub praktyki w trakcie przerwy wakacyjnej, lub w trakcie roku akademickiego. Dzięki temu stażyści oraz praktykanci mogą zdobyć praktyczną wiedzę, przydatną w dalszym toku kariery, a pracodawca zbiera potencjalnych kandydatów, spośród których może wybrać najlepszych z nich i zaoferować im stałe zatrudnienie.

Jeszcze innymi metodami należy kierować się poszukując inżynierów, którzy od lat znajdują się na rynku pracy. Badania oraz obserwacje specjalistów od kadr dowodzą, że osoby takie rzadziej zmieniają miejsce pracy, a wynagrodzenie nie jest dominującym aspektem branym pod uwagę przy zmianie zatrudnienia. Coraz częściej nad aspekt materialny inżynierowie przekładają możliwość szlifowania umiejętności oraz rozwoju. Nie bez znaczenia pozostają inne pozapłacowe aspekty umowy jak prywatne ubezpieczenia i opieka medyczna, praca z wykorzystaniem najnowszych technologii, a nawet przyjazne środowisko pracy, jednak to właśnie możliwość doskonalenia własnego fachu jest najbardziej pożądaną cechą wśród wielu inżynierów.

W związku z wysokimi zarobkami wielu najwyższej klasy specjalistów decyduje się na otworzenie własnej działalności i świadczenie swoich usług w modelu B2B. Wybór ten jest korzystny i dla pracodawcy jaki i dla specjalisty, gdyż ten pierwszy ponosi zdecydowanie mniejsze koszty związane ze współpracą, a inżynier otrzymuje większe wynagrodzenie. Model ten sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy współpraca pomiędzy pracodawcą, a inżynierem ograniczona czasowo, na przykład na czas realizacji jakiegoś projektu lub przy braku konieczności zatrudnienia przez pracodawcę specjalisty na pełen etat.

Dlaczego zatrudnienie dobrego inżyniera jest dużym wyzwaniem dla firmy?
%d bloggers like this: