Adresaci warsztatów

Warsztat z asertywności skierowany jest do tych, którzy chcieliby bardziej świadomie osobami, zarówno w sytuacjach zawodowych  – w miejscu pracy jak i w sytuacjach prywatnych.  Zajęcia pozwolą na zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie rozpoznania oraz odróżniania zachowań asertywnych, agresywnych i uległych. Umożliwią efektywne poznanie sposobów budowania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji, oraz zasad obrony przed negatywnym wpływem otoczenia.

Szkolenie z asertywności może być zarówno oddzielnym modułem jak i częścią warsztatów z kompetencji społecznych.

Tematyka warsztatów to:

znaczenie pojęcia „zachowanie asertywne”
rozdaje zachowań – dlaczego w danych sytuacjach reagujemy w określony sposób
prawa asertywności
jak być asertywnym – wskazówki .
przykłady zachowań asertywnych i nieasertywnych w naszym życiu
asertywność jako filozofia porozumiewania się
wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę
umiejętne przyjmowanie pochwał
moje mocne strony – jak mogę wpłynąć na moją samoocenę